بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار

بازرسی مخازن تحت فشار (حین ساخت) مطابق استاندارد ملی ایران ۱۸۱۳۲ صورت می گیرد. استاندارد ساخت مخازن تحت فشار از سال ۱۳۹۴ اجباری شده و کلیه مخازن تحت فشار باید مطابق این استاندارد ساخته شده و برای آن گواهینامه ساخت صادر شود. استاندارد ملی مذکور یک استاندارد عمومی در بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار و دیگ بخار بوده و جهت ساخت کلیه مخازن تحت فشار و دیگ بخار باید این استاندارد مد نظر قرار گرفته و جزئیات ساخت مطابق استاندارد های تخصصی آن محصول (به طور مثال برای ساخت مخازن تحت فشار از استاندارد ASME Sec VIII می توان استفاده نمود) که ممکن است به شکل ملی یا بین المللی وجود داشته باشد، استفاده نمود.

تمامی مراحل ساخت مخازن تحت فشار باید زیر نظر یک نهاد بازرسی که از طریق مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد ایران تایید شده است،‌ مورد بازرسی قرار گرفته و در پایان مراحل ساخت، ‌برای مخزن تحت فشار گواهی استاندارد صادر می گردد.

بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار مطابق استاندارد ملی ایران ۱۸۱۳۲ شامل مراحل ذیل می باشد :

 • تایید طرح یا تایید نقشه ساخت مخزن تحت فشار از لحاظ ابعاد،‌ ضخامت و محاسبات طراحی
 • تایید WPS هایی که توسط کارفرما تهیه شده است
 • تایید پرسنل جوشکار WQT
 • تایید PQR تهیه شده پس از انجام آزمون های های مخرب
 • بازرسی و تایید متریال مصرفی شامل ورق ،‌ اتصالات ،‌ فلنج ،‌ الکترود و ….
 • نظارت و بازرسی برشکاری و شکل دهی ورق (نوردکاری)
 • بازرسی شکل دهی عدسی ها (کنترل ابعادی عدسی ها) مطابق نقشه های ساخت مخزن
 • نظارت و بازرسی مونتاژ
 • نظارت و بازرسی چشمی جوش
 • آزمون های غیر مخرب (NDT)
 • نظارت و بازرسی مونتاژ و جوشکاری اتصالات
 • نظارت و بازرسی سند بلاست
 • نظارت و بازرسی رنگ آمیزی
 • تهیه packing list و گواهینامه بازرسی

 بازرسی ادواری مخارن تحت فشار

مخازن تحت فشار در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند و برای حفظ ایمنی ،‌ این تجهیزات باید به صورت سالیانه مورد ارزیابی و بازرسی قرارگیرند. بازرسی مخازن تحت فشار (ادواری) بر اساس آیین نامه اداره کار،‌ API 510 ، NB 23  و سایر استاندارد های بین المللی صورت می گیرد.

بازرسی ادواری مخارن تحت فشار شامل موارد ذیل می باشد:

 • بازرسی ظاهری
 • تست ضخامت سنجی
 • تست هیدرواستاتیک
 • بازرسی داخلی مخزن
 • تست تجهیزات کنترلی

چنانچه کلیه موارد فوق در بازرسی مخازن تحت فشار مورد تایید قرار گیرد،‌ گواهی سلامت برای مدت یکسال برای مخرن تحت فشار صادر می گردد.

هر گونه تعمیرات روی مخزن تحت فشار باید با هماهنگی و زیر نظر شرکت بازرسی صورت گیرد در غیر اینصورت باعث ابطال گواهینامه بازرسی مخازن تحت فشار خواهد شد.

بازرسی حین ساخت دیگ های بخار و آب گرم

بازرسی دیگ های بخار و آبگرم بر اساس استانداردهای ملی ایران ISIRI 4231 و ISIRI 7911 صورت پذیرفته و در پایان بازرسی گواهینامه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران صادر می گردد.

بازرسی ادواری دیگ های بخار و آب گرم (فایرتیوب و واتر تیوب)

بازرسی ادواری دیگ های بخار آبگرم توسط بازرسان متخصص و مجرب و مورد تایید اداره کار و سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صورت می گیرد. پس از بازرسی گواهی سلامت با اعتبار یکسال برای دیگ های بخار یا آب گرم صادر می گردد.

بازرسی ادواری دیگ های بخار شامل موارد ذیل می باشد:

  • بازرسی ظاهری
  • آزمون هیدرواستاتیک
  • ضخامت سنجی
  • بازرسی داخل محفظه آبگیر
  • بازرسی داخل محفظه احتراق
  • آزمون تجهیزات کنترلی

بازرسی تاسیسات، سیلندرها، مخازن حمل و ثابت، تانکرهای گاز مایع (LPG)

اجباری شدن کامل استاندارد ملی ایران ۸۴۱ از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۳ انجام شده و لزوم انطباق تاسیسات گاز مایع LPG با این استاندارد ضروری است و شرکت بازرسی ارتقا گستر پویا (E.G.P) با استفاده از بازرسان با تجربه و مجرب اقدام به بازرسی از تاسیسات، مخازن و سیلندرهای LPG بر اساس استانداردهای ملی ایران ۸۴۱ و ۱-۸۴۱ می نماید.

 

توانمندی های واحد بازرسی مخازن تحت فشار ، دیگ و LPG

  • بازرسی از تانکرهای حمل مواد نفتی و پتروشیمیایی
  • بازرسی حین ساخت و ادواری انواع مخازن تحت فشار و اتمسفریک
  • بازرسی حین ساخت و ادواری انواع دیگ های بخار و آبگرم
  • بازرسی حین ساخت و ادواری انواع اتوکلاو
  • بازرسی و نظارت بر ساخت تانکرهای اتمسفریک مخصوص حمل فرآورده های نفتی و شیمیایی
  • بازرسی فنی دوره ای از تانکرهای اتمسفریک و تحت فشار جهت حمل فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و مایعات گازی
  • بازرسی فنی و نظارت بر ساخت تانکرهای تحت فشار مخصوص حمل انواع مایعات گازی جهت حمل آرگون ، اکسیژن و ازت
  • بازرسی از مخزن تانکرها، بشکه ها، حمل کننده مایعات و صدور مجوز بارگیری
  • ارائه روش شستشو برای مخازن تانکرها مطابق استاندارد بین المللی و نظارت بر آنها
  • بازرسی مخازن دو جداره و مخازن کرایوژنیک
  • بازرسی تاسیسات، مخازن، سیلندرها گاز مایع (LPG)

اهم سوابق اجرایی

 • بازرسی از تاسیسات LPG استان اردبیل
 • بازرسی ادواری مخازن تحت فشار و دیگ های پالایشگاه تهران
 • بازرسی مخازن تحت فشار کارخانه جمع ساز
 • بازرسی مخازن تحت فشار و دیگ های گروه صنعتی مپنا
 • بازرسی مخازن تحت فشار و دیگ های پایانه های نفتی جنوب و …