آسانسور، بالابر و پلکان برقی

در سال های اخیر با گسترش سریع ساخت و ساز برج ها و آپارتمان ها در بسیاری از کشورهای جهان به اهمیت روزافزون صنعت آسانسور و پله برقی می توان پی برد.

در این میان فراهم نمودن الزامات ایمنی کاربران و پرسنل تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وظیفه بازرسان ما بررسی و نظارت بر ساخت و نصب آسانسورها و پله برقی، به منظور حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات آسانسور و پله برقی و همچنین اطمینان از ایمنی نصب آنها قبل از بهره برداری است. ضمن آنکه بازرسی دوره ای آسانسور و پله برقی نیز الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این شرکت با داشتن گواهینامه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آماده ارائه خدمات بازرسی آسانسور و پله برقی در استانهای تهران ، اصفهان و شیراز و صدور گواهینامه بازرسی در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد